Ostró collita pròpia

Comencem temporada de l’ostró que cultivem a les nostres muscleres: el més saborós del territori i part de l’estranger.

La nostra prioritat? Què la qualitat d’aquesta ostra sigui excel·lent.

La teva prioritat? Comprovar que diem la veritat!

Ostrón cosecha propia

Empezamos temporada del ostrón que cultivamos en nuestras bateas: el más sabroso del territorio y parte del extranjero.

¿Nuestra prioridad? Qué la calidad de esta ostra sea excelente.

¿Tu prioridad? Comprobar que decimos la verdad!